Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samenwerking in de wijk

Elke inwoner in Nederland heeft een eigen huisarts die laagdrempelig toegankelijk is. Doordat het kraakt en piept in andere delen van de zorg en er een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn plaatsvindt, komen veel (complexe) problemen op het bordje van de huisarts terecht. Veel van die vragen zijn niet-medisch, zoals sociale problemen. Daarnaast neemt de zorgvraag toe en is er minder personeel beschikbaar. Dit vraagt om goede samenwerking.

Krachten bundelen

Om de zorg toekomstbestendig te organiseren is het noodzakelijk dat huisartsen gaan samenwerken met netwerkpartners uit de eerste lijn, welzijn en sociaal domein. Door krachten te bundelen en onderling goed af te stemmen, kunnen we samen zorg en begeleiding organiseren die past bij de wensen en behoeften van de inwoners in de wijk. Zorg op maat dus, ook wel Persoonsgerichte en Integrale Zorg genoemd.

Welzijn op Recept

Bepaalde klachten, zoals vermoeidheid, nekpijn, stress en somberheid, hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal-maatschappelijke problemen een rol, zoals het overlijden van een partner, financiële problemen of eenzaamheid.

Deze oorzaken zijn te achterhalen door een ánder gesprek te voeren met de patiënt. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ kan je de patiënt via Welzijn op Recept verwijzen naar een welzijnscoach. De coach gaat samen met de patiënt op zoek wat de patiënt nodig heeft en eventueel een passend traject.

Preventief aanbod

Naast het samen organiseren van zorg voor mensen met complexe of psychosociale problematiek, kan een netwerk ook helpen bij preventie: het voorkómen van problemen.

Hoe doen we dat?

  • Door het inrichten van een gezonde leefomgeving.
  • Door het verbeteren van de toeleiding naar het zorg- en welzijnsaanbod.
  • Door het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk.

Zo stimuleren we inwoners om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen gezondheid en welzijn.

Faciliteren bij netwerkvorming

Dokter Drenthe ondersteunt de huisarts bij het vormgeven van een stevig netwerk. Dit doen we door op gemeentelijk en provinciaal niveau samenwerkingsafspraken te maken op het gebied van welzijn, onder andere Welzijn op Recept, Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en de inzet van een POH Jeugd.

Praktijkondersteuner Jeugd

De Praktijkondersteuner Jeugd (POH-jeugd) is gedetacheerd vanuit de gemeente en ondersteunt huisartsen bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met (mogelijke) GGZ-problematiek. Als het nodig is, werken de huisarts en POH-jeugd daarvoor samen met andere zorgverleners, zoals een jeugdarts, gespecialiseerde GGZ, school en het wijkteam.

Door goede samenwerking tussen de huisarts, POH-jeugd en het wijkteam krijgen kinderen op tijd de juiste hulp, worden ze niet onnodig doorverwezen en krijgen ze snel specialistische hulp als dat nodig is.