Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Training: Voorbereiding laatste levensfase en het ACP gesprek

Voor patiënten met een ongeneeslijke aandoening, dementie en zeer kwetsbare ouderen is het van belang om in gesprek te gaan over de mogelijkheden, eigen wensen en behoeften in de laatste levensfase. Huisartsen en praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige (POH/PVK) zijn bij uitstek professionals die vroegtijdig vraagstukken bespreekbaar kunnen maken waarvan eenieder weet dat die zich vroeg of laat aandienen.

Deze training is ontwikkeld in het kader van het ACP Project Drenthe, een samenwerking van Palliatief Netwerk Drenthe-Steenwijkerland, Netwerk Dementie Drenthe en Alliantie Drentse zorg met ouderen!

Gesprekken die de cliënt en cliëntsysteem misschien wel liever uit de weg gaan, starten zij proactief op, want het is aan de professional, lees in dit geval POH/PVK, om dit gesprek toch aan te gaan. Waarom? Zodat aan de ene kant mensen zélf regie gaan voeren over de laatste levensfase én aan de andere kant om onzinnige zorg te voorkomen. Daarmee past het proactieve gesprek ter bevordering van eigen regie binnen een persoonsgerichte zorgvisie. Door vast te leggen wat belangrijk is krijgen patiënten, naasten én professionals een beter beeld over wat iemand wel of niet belangrijk vindt in de laatste jaren van het leven of de laatste periode dat iemand cognitief nog kan aangeven welke wensen en beperkingen hij daarbij heeft. Dan gaat het zowel om onderwerpen als reanimeren, wel of niet behandelen en de euthanasievraag als de vraag wat maakt voor mij het leven de moeite waard in de laatste levens fase. Dus praten over het leven; over het progressie verloop van een ziekte en de eindigheid van het leven helpt mensen om grip op de eigen situatie te krijgen en regie daar over te voeren en vergroot de kans dat er passende zorg wordt ingezet.

In deze training gaat het over

 • Praktijkvisie op de laatste levensfase en Advance Care planning
 • Gedachten goed Positieve Gezondheid in de laatstelevensfase
 • Zelfregie en het ACP gesprek
 • Markeren en vastleggen van wensen en behoeften volgens landelijke leidraad ACP
 • Hulpmiddelen in voorlichting in de huisartspraktijk of in de wijk.
 • Transmurale samenwerking huisarts, wijkverpleging, casemanager dementie, SO en specialisten ziekenhuis
 • Gespreksstijl trainen bij verschillende patiëntgroepen.

Data

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten: bijeenkomst 1 en 5 zijn fysieke bijeenkomsten, de 3 tussenliggende bijeenkomsten zijn online met aandacht voor gespreksvoering en training met acteur.

 • 12 september 2023, van 17.30-20.30 uur in de Schildhoeve in Fluitenberg
 • 10 oktober 2023, van 19.30-21.00 uur, online
 • 15 november 2023, van 19.30-21.00 uur, online
 • 29 november 2023, van 19.30-21.00 uur, online
 • 13 december 2023, van 17.30-20.30 uur in de Schildhoeve in Fluitenberg

Wanneer je je inschrijft voor 12 september, word je ook automatisch ingeschreven voor de overige data.

Sprekers

Jacqueline Tijhaar
Jaap te Velde