Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ONLINE: Van waarnemer naar praktijkhouder: ja? ..of.. JA! | sessie 3

Misschien heb je eens overwogen een huisartsenpraktijk te starten, over te nemen of te associëren, maar heb je niet direct een goed beeld bij wat er allemaal op je afkomt. Samen met de WAGRO Drenthe hebben we de koppen bij elkaar gestoken om dit traject voor jou makkelijker te maken. Dit doen we door te starten met een serie inhoudelijke nascholingen over praktijkstart en overname.

Ons plan is om tot een scholings- en dienstenaanbod te komen waarmee we het werken in Drenthe als huisarts voor jou zo aantrekkelijk mogelijk maken. Én ook de drempel voor praktijkovername willen verlagen. In 2021 en het begin van 2022 vonden de eerste twee Leergangen plaats. Beide keren met 20 deelnemers waarvan een aantal intussen praktijkhouders is geworden. De derde leergang is gestart (sessie 1) op 22 september 2022.

Wat gaan we precies doen?

Door: Janneke van der Ham, Petra Mensinga en Ingeborg Bakker in samenwerking met WAGRO Drenthe. Bij sommige sessie worden extra deskundigen uitgenodigd.
Voor wie
: waarnemers die op korte of lange termijn praktijkhouderschap overwegen of iedereen die er meer van wil weten.
Wat
: een serie van 8 inhoudelijke en praktische nascholingen van 2 uur waarin verschillende aspecten van het (traject naar) praktijkhouderschap aan bod komen. Bij de nascholingen krijg je van tevoren een kleine voorbereidingsopdracht om alvast je gedachten erover te prikkelen. De eerste en laatste sessie zijn fysiek bij HZD, om elkaar goed te leren kennen. De overige sessies zijn online.
Waarover
: wie ben jij, wat wil je bereiken, hoe pak je dit aan, welke uitdagingen kom je tegen, wat kun je nog leren over praktijkvoering en management (juridisch, fiscaal, financieel, personeelsmanagement, ICT, digitalisering), hoe combineer je werk en privé als praktijkhouder, hoe kan je digitalisering voor je laten werken, hoe pak je samenwerking aan, hoe ziet je ideale praktijk eruit, welke alternatieve manieren zijn er om je praktijkorganisatie te optimaliseren? En verder alles waarover je nog vragen hebt.
Wanneer
: de eerste sessie is fysiek bij HZD en starten we om 18.30 uur met een maaltijd. De volgende sessies zijn online van 20.00 uur tot 22.00 uur. De laatste sessie is wederom fysiek bij HZD, start 19.30 uur en afsluitend met een borrel tot 22.00 uur.

Donderdag 22 september 2022: Missie, visie en strategie (fysiek bij HZD)
Dinsdag 11 oktober 2022: Proces tot en met praktijkovername: tijdspad en acties
Donderdag 10 november 2022: Juridische aspecten in een praktijk en bij de overname
Donderdag 1 december 2022: Financiën en fiscaliteit in een praktijk, ketenzorg
Donderdag 12 januari 2023: Personeelszaken, samenwerken en leadership
Donderdag 2 februari 2023: Digitalisering, ICT en systemen in een praktijk
Donderdag 2 maart 2023: Kwaliteitsbeleid, lean werken en huisvesting
Donderdag 23 maart 2023: Alternatieve manieren van praktijkhouderschap: Flexdokters, mobiele dokters, interne automatisering, persoonsgerichte zorg (fysiek bij HZD)

Doel: we ondersteunen je om het pad richting praktijkhouderschap te plaveien en om als (toekomstig) praktijkhouder jouw praktijkvisie te kunnen verwezenlijken; we gaan voor toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio.
Kosten
: de kosten bedragen € 300 voor de gehele leergang van 8 sessies (fiscaal aftrekbaar). De sessies zijn ook los te volgen wanneer er nog plek vrij is. De kosten bedragen dan € 50 per sessie.
Accreditatie
: elke nascholing is geaccrediteerd voor 2 punten.